...

W związku dużą dynamiką rozwoju naszej firmy jak i zainteresowaniem produktami oraz potrzebą prowadzenia ciągłych prac rozwojowych i operacyjnych poszukujemy osoby na stanowisko:

Technolog / Specjalista ds. rozwoju i utrzymania procesów produkcyjnych

Miejsce pracy: Zielona Góra, ul. Podgórna 43d
Specjalista działu rozwoju i utrzymania procesów produkcyjnych zajmuje się tworzeniem nowych koncepcji produktowych, procesowych oraz jest odpowiedzialny za ich realizację w zakładzie produkcyjnym. Bierze czynny udział w spotkaniach zespołu menadżerów firmy.

Doświadczenie oraz kompetencje, które są dla nas ważne:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne na kierunkach: Technologia żywności, specjalizacja: technologia mięsa, technologia zbóż - procesy przetwórcze, towaroznawstwo żywności lub technologia przetwórstwa spożywczego.
 • Doświadczenie w pracy w przemyśle spożywczym w obszarze związanym z produkcją lub i jej zarządzaniem.
 • Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów spożywczych na rynek.
 • Doświadczenie interpersonalne w kierowaniu zespołów produkcyjnych.
 • Znajomość zasad i procedur związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności.

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Wykonanie testów produkcyjnych wg założonego planu.
 • Planowanie procesów produkcyjnych oraz nadzór nad bazą surowcową.
 • Przygotowanie raportów z prowadzonych prac rozwojowych.
 • Monitorowanie postępu prac zespołu produkcyjnego.
 • Sporządzanie okresowych raportów i podsumowań z aktywności podejmowanych działań projektowych.
 • Prowadzenie przygotowanej dokumentacji projektowo – jakościowej.
 • Współpraca z działem marketingu m.in. obszarze współtworzenia harmonogramów wdrożeń produktów dla poszczególnych grup klientów
 • Czynny udział w opracowaniu kosztowym projektowanych produktów.
 • Przygotowanie oraz realizacja strategii i planów rozwojowych.
 • Optymalne wykorzystywanie dostępnych maszyn i urządzeń, wyposażenia, czasu pracy i produktów.
 • Utrzymanie czystości w miejscu wykonywania prac badawczych i testów produkcyjnych.

Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • udział w tworzeniu innowacyjnych, przełomowych rozwiązań i produktów
 • samodzielność w działaniu,
 • wsparcie Zarządu i całego zespołu w tworzeniu oraz realizacji wypracowanej strategii,
 • możliwość rozwoju,
 • elastyczne godziny pracy.

Stawiamy na rozwój, komunikację i otwartość, a przede wszystkim Talenty. 

Dołącz do nas

Pomóż nam tworzyć nowe rozwiązania, które staną się codziennością dla całego świata!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.